Το φωτιστικό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το έργο είναι το:   -   ATLAS LED 55