Τα φωτιστικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:

-   CYCLOTRON AC PRO

    

-   ATLAS LED 55

   

-   TRACK 55