Σε αυτό το έργο χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω φωτιστικό:

-    ROMA COB LED