Για το κατάστημα αυτό χρησιμοποιήσαμε το εξής φωτιστικό:

- ITAL COB LED