Τα φωτιστικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:

 

 

-   CYCLOTRON AC PRO LED                     -   ATLAS LED 55

                                                 

 

     -   TRACK 55