Το φωτιστικό πού χρησιμοποιήθηκε γι' αυτό το έργο είναι το:    -   ATLAS LED 90